« Tagasi

1. september on mittetulundusliku tegevuse (MTT) projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

MTT fondi teises taotlusvoorus on toetust jagada spordivaldkonnas 5 560 eurot, kultuurivaldkonnas 11 005 eurot ja muus tegevusvaldkonnas 8 311 eurot. Projektide reservfondi jääk on 1 405 eurot, mida on võimalik kasutada 1. septembrini k.a. Juhul, kui antud summa jääb kasutamata, siis jagatakse see võrdselt taotlusvoorus kõigi kolme valdkonna vahel.   

Projektide kaasfinantseerimise toetuse jääk on 1 186 eurot, seega kui olete kirjutamas veel käesoleval aastal projektitaotlust mõnda teise fondi (KOP, KÜSK, Kultuurkapital jne), siis saate küsida vallalt toetust projekti kaasfinantseerimiseks. Kaasfinantseerimise toetust on võimalik taotleda jooksvalt käesoleva aasta lõpuni või kuni toetussumma lõppemiseni.

Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel.

Taotlused tuleb esitada allkirjastatult ja tähtaegselt kas:

1) valla e-postile saku@sakuvald.ee;

2) tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku vald või

3) saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald 75501, Harjumaa

Projektitaotluste koostamise, menetlemise, raha eraldamise ja aruandlusega seotud küsimustele vastab arendusspetsialist Hele-Mall Kink e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405, 5287877.