« Tagasi

Statistikaameti uuringud Eesti elanike seas

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut:

  • Eesti tööjõu-uuring
  • Turismi mooduluuring
  • Leibkonna eelarve uuring

Aastatel 2017 korraldab Statistikaamet kuus perioodilist uuringut:

  • Eesti sotsiaaluuring – 01.02.2017–31.05.2017
  • Infotehnoloogia leibkonnas – 01.04.2016–30.06.2017
  • Euroopa sotsiaaluuring – 01.10.2016–30.01.2017
  • Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring – 01.03.2017–30.06.2017
  • SHARE – 01.03.2017–01.10.2017
  • Kultuuris osalemise uuring – 01.04.2017-31.12.2017

Kogu info uuringute kohta on olemas ka Statistikaameti veebilehel ja meie küsitlejatel on inimesi külastades alati kaasas pildiga töötõend. Enne uuringu algust saadab Statistikaamet valimiisikutele teavituskirja juhuvalimisse sattumise kohta rahvastikuregistri andmetel põhinevale posti- või meiliaadressile. Statistikaameti isiku-uuringud tehakse üldjuhul silmast silma intervjuuna, mõnes uuringus on võimalik küsimustele vastata ka telefoni teel või veebis.