« Tagasi

1. veebruar on mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud.

Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

Tegevustoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku või külaliikumise arendamine ning Saku Vallavolikogu otsusega spordiklubid Saku Sporting, Saku Korvpalliklubi, Tantsuklubi Danceland ja ühendused seltsing Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka pensionäride ühendus, seltsing Kajamaa piirkonna külade pensionäride ühendus „Meelespea",  seltsing Saku pensionäride ühendus „Elukaar", MTÜ Saku Diabeetikute Selts, MTÜ Saku valla Invaühing ja Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus.

Toetuse andmise kord ja taotlusvormid leiad siit

Taotlus tuleb esitada vastaval vormil, allkirjastatult ja tähtaegselt kas:

1) valla e-postile saku@sakuvald.ee;

2) tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku vald või

3) saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald 75501, Harjumaa

 

18. jaanuaril kell 18-19 toimub Saku Vallavolikogu saalis (Teaduse 1, Saku) MTT infotund.

Arendusspetsialist Hele-Mall Kink vastab projektitaotluste koostamise, menetlemise, raha eraldamise ja aruandlusega seotud küsimustele.

Info e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.