Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse koolitused, infopäevad ja tähtajad

6.märtsil kell 11:00-14:30 toimub kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev . Taotluste tähtaeg 3.aprill 2017 ning taotlusi võtab vastu Harju Maavalitsus. Infopäev on tasuta, vajalik...

Ehitusseadustiku ja ehitustöö riigihangete koolitus LEADER meetme taotlejatele

2. ja 16. märtsil toimuvad ehitusseadustiku ja ehitustöö riigihangete koolitus LEADER meetme taotlejatele.

Statistikaameti uuringud Eesti elanike seas

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut: Eesti tööjõu-uuring Turismi mooduluuring Leibkonna eelarve uuring Aastatel 2017 korraldab Statistikaamet kuus...

Maa-ameti enampakkumine riigivara kasutada andmiseks 14.02.2017

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutada andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.02.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Meetme „Kogukonna ühistegevuste arendamine“ infopäev 9. veebruaril

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2017. aasta rakenduskava meetmele. Meede 2: kogukonna...

Mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuste infotund

18. jaanuaril kell 18-19  toimub Saku Vallavolikogu saalis (Teaduse 1, Saku) MTT infotund. Arendusspetsialist Hele-Mall Kink vastab projektitaotluste koostamise, menetlemise, raha...

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, BDA Consulting ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldavad 2017 aastal jätkuvalt 7-päevaseid eestikeelseid baaskoolitusi alustavatele ettevõtjatele....

Liigiti kogutud jäätmed tuleb 1. jaanuarist 2017 viia Pääsküla jäätmejaama

Saku valla jäätmepunkt suletakse selle aasta lõpus ja 1. jaanuarist 2017 tuleb liigiti kogutud jäätmed viia Tallinnas asuvasse Pääsküla jäätmejaama. Endiselt saab aga paljusid jäätmeid anda...

1. veebruar on mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele...

1. jaanuarist on Saku vallal uus piirkonnapolitseinik

1. jaanuarist alustab Saku vallas tööd uus piirkonnapolitseinik Mikk Pihu, kelle vastuvõtt Tammemäel Päästekeskuse tee 1 Saku operatiivteenistuste keskuses on neljapäeviti kella 10–12.  Tel...

Saku valla pühadesoov 2016

Jõulubuss Hageri kirikusse

24. detsembril viib buss Saku vallast soovijad Hageri kalmistule ja kirikusse kell 16 algavale jõulujumalateenistusele: Saku - Hageri 15.00 Saku Keskuse peatus 15.05 Saku Tiigi...

Doonoripäev Sakus 28. detsembril

Verekeskus kutsub Saku inimesi selle aasta viimasele doonoripäevale! Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama kolmapäeval, 28. detsembril kella...

Tunnusta bussijuhti

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja konkursi "Harjumaa bussijuht 2016". Konkursi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest. Oma...

Tallinna Tehnikakõrgkool aitab töötutel uut tööd saada

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) koolitab sellel ja järgmisel aastal tasuta inimesi, kes ei ole pikka aega tööd leidnud, aidates neil uute teadmiste ja oskustega taas tööle saada või oma ettevõtte...

Lepingute sõlmimine uue jäätmevedajaga

Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsember 2020 on Saku vallas kooraldatud jäätmevedajaks OÜ Ekovir Kui jäätmevaldaja saab lepingu kinnistu kohta, mida ta elutegevuseks ei kasuta või on...

Kutse Nelja Valla Kogu piirkonna ühistele mõttetalgutele

Ootame piirkonna organisatsioonide esindajaid ja kõiki teisi huvilisi 8. detsembril Tuula seltsimajja ühistele mõttetalgutele! Sündmuse eesmärk on selgitada välja piirkondliku kogukonna...

Saku vald ootab tunnustamist väärivate inimeste ja ettevõtete kandidaate

1. detsembriks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla valla teenetemärkide ja ettevõtlusauhinna väärilised. Saku valla teenetemärgid (kuld- ja hõbemärk) ning ettevõtlusauhinna...

RMK raied 2016. aasta detsembris

RMK annab teada tänavu detsembris Saku vallas toimuvatest lageraietest. Tööde algus sõltub ilmast ning teede kasutamine metsa väljaveoks lepitakse eraldi kokku ja sõltub teede seisundist....

Jarek Toiger ja Reelika Traks MMi 10-tantsu finaalis

Eestit esindanud Reelika Traks ja Saku noormees Jarek Toiger pääsesid noorte (16−18-aastased) vanuseklassi maailmameistrivõistlustel 10-tantsus finaali ja said kokkuvõttes kuuenda koha. 5....
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 15