17.02.17

KUTSE
SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 16. VEEBRUARIL 2017. a ALGUSEGA KELL 17 
SAKU VALLA MAJAS
Teaduse 1, Saku alevik

 

P Ä E V A K O R D

1.    Päevakorra kinnitamine

2.    Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3.    Saku valla 2017. aasta eelarve kinnitamine II lugemine eelnõu, seletuskiri
Kehtestati määrus nr 1
   Ettekandja:              Evelin Normak – finantsteenistuse juht
   Kaasettekandja:     Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

4.    Saku Vallavolikogu 09.12.2010 otsuse nr 109 „Vallavara võõrandamine" muutmine
Võeti vastu otsus nr 8

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Teabevaldaja: Saku Vallavalitsus
Märge tehtud: 30.12.2016
Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 30.12.2091
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12

   Ettekandja:               Virko Kolks – majandusteenistuse juht
   Kaasettekandja:      Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

5.    Ehitiste peremehetuse tuvastamine eelnõu
Võeti vastu otsus nr 9
   Ettekandja:               Virko Kolks – majandusteenistuse juht
   Kaasettekandja:      Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

6.    Vallavara omandamine eelnõu
Võeti vastu otsus nr 10
   Ettekandja:               Virko Kolks – majandusteenistuse juht
   Kaasettekandja:      Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

7.    Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine eelnõu
Võeti vastu otsus nr 11
   Ettekandja:               Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
   Kaasettekandja:      Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

8.    Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine eelnõu
Võeti vastu otsus nr 12
   Ettekandja:               Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
   Kaasettekandja:      Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

9.    Mittetulundusliku tegevuse toetusfondi jaotuse kinnitamine eelnõu
Võeti vastu otsus nr 13
   Ettekandja:               Evelin Normak – finantsteenistuse juht
   Kaasettekandja:      Marianne Rande – kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees

10.    Delegeerimine vallavalitsusele eelnõu
Võeti vastu otsus nr 14
   Ettekandja:               Siiri Raagmets – vallasekretär
   Kaasettekandja:      Eda  Esperk – sotsiaalkomisjoni esimees

11.    Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine eelnõu
Võeti vastu otsus nr 15
   Ettekandja:               Lemmi Oro – revisjonikomisjoni esimees


Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 10. veebruarist 2017 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvald.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KRISTI JÕELEHT