22.05.17

KUTSE
SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 18. MAIL 2017. a ALGUSEGA KELL 17 
SAKU VALLA MAJAS
Teaduse 1, Saku alevik

 

P Ä E V A K O R D

1.    Päevakorra kinnitamine

2.    Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3.    Ehitus- ja planeerimisvaldkonna korraldamine Saku vallas eelnõu
kehtestati määrus nr 3
Ettekandja:           Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Kaasettekandja:   Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

4.    Saku valla Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine eelnõu
võeti vastu otsus nr 21
Ettekandja:            Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Kaasettekandja:    Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

5.    Saku valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine 2. lugemine eelnõu, seletuskiri
kehtestati määrus nr 4
Ettekandja:           Evelin Normak – finantsteenistuse juht
Kaasettekandja:   Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

6.    Saku valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni aruanne eelnõu, aruanne
võeti vastu otsus nr 22
Ettekandja:           Evelin Normak – finantsteenistuse juht
Kaasettekandja:   Lemmi Oro – revisjonikomisjoni esimees

7.    Vallavanema informatsioon sisekontrollist
Ettekandja:           Tiit Vahenõmm – vallavanem

8.    Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine eelnõu

võeti vastu otsus nr 23
Ettekandja:           Tiit Vahenõmm - vallavanem
Kaasettekandja:   Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

9.    Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine eelnõu
võeti vastu otsus nr 24
Ettekandja:          Virko Kolks – majandusteenistuse juht
Kaasettekandja: Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

10.    Delegeerimine vallavalitsusele eelnõu
võeti vastu otsus nr 25
Ettekandja:          Evelin Normak – finantsteenistuse juht
Kaasettekandja:  Arvo Pärniste – keskkonnakomisjoni esimees

11.    Saku Vallavolikogu 22.01.2015 otsuse nr 3 „Saku Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kinnitamine" muutmine eelnõu, lisa
võeti vastu otsus nr 26
Ettekandja:            Tiit Vahenõmm – vallavanem
Kaasettekandjad:   Eda Esperk – sotsiaalkomisjoni esimees
                               Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 12. maist 2017 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvald.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KRISTI JÕELEHT