20.09.18

 

 

 

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUS 20. SEPTEMBRIL 2018. a  ALGUSEGA KELL 17 

SAKU GÜMNAASIUMI AUDITOORIUMIS

Tallinna mnt 10, Saku alevik

 

P Ä E V A K O R D

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hetkeolukorrast Saku vallas
Ettekandja: Marko Matsalu – AS Saku Maja juhatuse liige

4. Saku valla 2018. aasta 2. lisaeelarve 1. lugemine  seletuskiri
Ettekandja: Evelin Normak –  finantsteenistuse juht
Kaasettekandja: Kaur Lohk  – eelarvekomisjoni esimees

5. Saku valla 2012-2025 arengukava kinnitamine 2. lugemine seletuskiri
Ettekandja: Evelin Normak –  finantsteenistuse juht
Kaasettekandja: Mart Siimann – arendus-ja ettevõtluskomisjoni esimees

6. Vallavara tasuta omandamine (OÜ Mergo Holding)
Ettekandja: Marti Rehemaa –  vallavanem
Kaasettekandja: Kaur Lohk  – eelarvekomisjoni esimees

7. Vallavara tasuta omandamine (Saku Korterid OÜ)
Ettekandja: Marti Rehemaa –  vallavanem
Kaasettekandja: Kaur Lohk  – eelarvekomisjoni esimees

8. Saku Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
8.1 Saku valla Männiku küla Männiku linnaku maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0550) ning Viimsi metskonna maatükkidel nr 5 (katastritunnus: 71801:001:1136) ja 6 (katastritunnus: 71801:001:1139)
8.2 Saku vallas Jälgimäe külas Värava kinnistul (katastritunnus: 71801:003:0255)
Ettekandja: Maire Laur –  ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Kaasettekandja: Mart Siimann – arendus-ja ettevõtluskomisjoni esimees

9. Saku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 68 „Saku Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine
Ettekandja: Tiit Vahenõmm –  volikogu esimees
Kaasettekandja: Ivar Raig – revisjonikomisjoni esimees


Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 14. septembrist 2018 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS