12.01.18

KUTSE
SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 18. JAANUARIL 2018. a  ALGUSEGA KELL 17 
SAKU VALLA MAJAS
Teaduse 1, Saku alevik

 

P Ä E V A K O R D

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Ülevaade õiguskorrast Saku vallas
Ettekandja: Mart Meriküll – Lääne-Harju politseijaoskond, piirkonnavanem
Kaasettekandja:  Mikk Pihu – Lääne-Harju politseijaoskond, piirkonnapolitseinik

4. Eesti Linnade ja Valdade Liidus osalemine ja esindajate nimetamine eelnõu
Ettekandja: Lemmi Oro – volikogu aseesimees
Kaasettekandja: Kaur Lohk – eelarvekomisjoni esimees

5. Saku Vallavolikogu 27. augusti 2015. a määruse nr 11 „Saku Muusikakooli õppetasu" muutmine eelnõu
Ettekandja: Heli Veersalu – hariduse peaspetsialist
Kaasettekandja: Merike Sisask – hariduskomisjoni esimees

6. Saku Vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 14 "Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Saku valla  munitsipaalkoolides" muutmine eelnõu
Ettekandja: Heli Veersalu – hariduse peaspetsialist
Kaasettekandja: Merike Sisask – hariduskomisjoni esimees

7. Detailplaneeringu vastuvõtmine
7.1 Väike-Kirsimäe maaüksuse detailplaneering
eelnõu
Ettekandja: Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Kaasettekandja: Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

8. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine eelnõu
Ettekandja: Virko Kolks – majandusteenistuse juht
Kaasettekandja: Aare Järvelaid – keskkonnakomisjoni esimees

9. Ehitise peremehetuse tuvastamine eelnõu
Ettekandja: Virko Kolks – majandusteenistuse juht
Kaasettekandja: Kaur Lohk – eelarvekomisjoni esimees

10. Teede registreerimine riiklikus teeregistris eelnõu
Ettekandja: Virko Kolks – majandusteenistuse juht
Kaasettekandja: Kaur Lohk – eelarvekomisjoni esimees

11. Saku Vallavolikogu 17. augusti 2017 otsuse nr 45 „Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine" muutmine  eelnõu
Ettekandja: Marti Rehemaa –  vallavanem 
Kaasettekandja: Kaur Lohk – eelarvekomisjoni esimees

12. Audiitori määramine eelnõu
Ettekandja: Siiri Raagmets – vallasekretär
Kaasettekandja: Marianne Rande – revisjonikomisjoni esimees

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 12. jaanuarist  2018 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees
Toimetaja: SIIRI RAAGMETS