13.04.17

KUTSE
SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 20. APRILLIL 2017. a ALGUSEGA KELL 17 
SAKU VALLA MAJAS
Teaduse 1, Saku alevik

 

P Ä E V A K O R D

 

1.    Päevakorra kinnitamine

2.    Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3.    Saku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 eelnõuÜVK arendamise kava
Ettekandja:           Tiit Vahenõmm - vallavanem
Kaasettekandja:  Arvo Pärniste - keskkonnakomisjoni esimees

4.    Volituste andmine halduslepingu sõlmimiseks eelnõu
Ettekandja:           Tiit Vahenõmm - vallavanem
Kaasettekandja:  Arvo Pärniste - keskkonnakomisjoni esimees

5.    Saku valla Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine eelnõu
Ettekandja:           Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Kaasettekandja:  Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

6.    Saku valla Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine eelnõu
Ettekandja:           Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Kaasettekandja:  Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

7.    Saku valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine 1. lugemine eelnõu, seletuskiri
Ettekandja:            Evelin Normak – finantsteenistuse juht
Kaasettekandja:   Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

             

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 13. aprillist 2017 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvald.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KRISTI JÕELEHT