17.04.18

Eelarved

Saku valla 2018. aasta eelarve

Saku valla 2018. aasta eelarve SELETUSKIRI

Saku valla 2018. aasta eelarve lühikokkuvõte


Saku valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

2017. aasta eelarve lühikokkuvõte

Saku valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

 

Saku valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Saku valla 2016. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

2016. aasta eelarve seletuskiri


2015. aasta eelarve

Eelarve seletuskiri

2015. aasta 1. lisaeelarve

2015. aasta 2. lisaeelarve

 

2014. aasta eelarve

2014. aasta 1. lisaeelarve

2014. aasta 2. lisaeelarve

 

2013. aasta eelarve

2013. aasta 1. lisaeelarve

2013. aasta 2. lisaeelarve

 

2012. aasta eelarve

2012. aasta 1. lisaeelarve

2012. aasta 2. lisaeelarve

 

Majandusaasta aruanded

Saku valla konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine , Vandeaudiitori aruanne 2016

Revisjonikomisjoni aruanne Saku valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi  majandusaasta aruande kohta

Majandusaasta aruanne 2015  Vandeaudiitori aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2014  Vandeaudiitori aruanne 2014

Majandusaasta aruanne 2013  Vandeaudiitori aruanne 2013

Majandusaasta aruanne 2012   Vandeaudiitori aruanne 2012

Majandusaasta aruanne 2011

Majandusaasta aruanne 2010

Majandusaasta aruanne 2009

Majandusaasta aruanne 2008

Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta aruanne 2006

Majandusaasta aruanne 2005

Protokollid eelarve menetlemise kohta
2016 eelarve

Arendus- ja ettevõtluskomisjoni koosoleku protokoll 03.12.2015 nr 11
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 02.12.2015 nr 13
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 02.02.2016 nr 2
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 05.04.2016 nr 5
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 03.05.2016 nr 6
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 30.08.2016 nr 11
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 27.09.2016 nr 12
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 01.11.2016 nr 13
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 30.11.2015 nr 6
Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 30.11.2015 nr 6
Kultuuri- ja külaelu komisjoni koosoleku protokoll 02.12.2015 nr 11
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 16.12.2015 nr 10
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokolli väljavõte 30.11.2015 nr 9
Spordikomisjoni koosoleku protokoll 01.12.2015 nr 11
Volikogu istungi protokoll 17.12.2015 nr 11
Volikogu istungi protokoll 18.02.2016 nr 2
Volikogu istungi protokoll 21.04.2016 nr 4
Volikogu istungi protokoll 19.05.2016 nr 6
Volikogu istungi protokoll 15.09.2016 nr 10
Volikogu istungi protokoll 13.10.2016 nr 11
Volikogu istungi protokoll 17.11.2016 nr 12

2017. aasta eelarve
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 29.11.2016 nr 14
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 31.01.2017 nr 2
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 05.12.2016 nr 7
Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 28.11.2016 nr 6
Kultuuri- ja külaelu komisjoni koosoleku protokoll 30.11.2016 nr 9
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 30.11.2016 nr 8
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 28.11.2016 nr 9
Spordikomisjoni koosoleku protokoll 29.11.2016 nr 12
Arendus- ja ettevõtluskomisjoni koosoleku protokoll 01.12.2016 nr 12
Volikogu istungi protokoll 15.12.2016 nr 13
Volikogu istungi protokoll 16.02.2017 nr 2

2017.aasta lisaeelarve
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 04.04.2017 nr 4
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 02.05.2017 nr 5
Volikogu istungi protokoll 20.04.2017 nr 4
Volikogu istungi protokoll 18.05.2017 nr 5

2017. aasta II lisaeelarve
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 01.08.2017 nr 8

Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll 05.09.2017 nr 9
Volikogu istungi protokoll 17.08.2017 nr 7
Volikogu istungi protokoll 21.09.2017 nr 8
 

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS